انتخابات مظهر آبروی نظام

پوستر زیر با ایده ی یکی از دوستان "س.م.ص.م" طراحی شده البته کلیاتش نه (پرچم ایران امام خامنه ای در حال رأی دادن و یه جمله ای مثل این "انتخابات مظهر آبروی نظام است.")

انتخابات مظهر آبروی نظام

لینک دانلود در سایت نهضت مردمی پوستر انقلاب

/ 0 نظر / 10 بازدید