مجموعه جزوات شاخص بسیج دانشجویی دانشگاه شریف

 شاخص - دفتر اول - عیار دولت

لینک دانلود

شاخص - دفتر دوم - ولایت فقیه و عیار ولایتمداری 

 لینک دانلود

شاخص - دفتر سوم - تنفس صبح

لینک دانلود

 شاخص - دفتر چهارم - گوهر وجود                      

 لینک دانلود

شاخص - دفتر پنجم - انتهای افق                       

لینک دانلود

شاخص - دفتر ششم - قبح شکنی ، پیامد عدم تفرس 

لینک دانلود

 شاخص - دفتر هفتم - تهاجم درونی

 لینک دانلود

شاخص - دفتر هشتم - عدالت اقتصادی

لینک دانلود

شاخص - دفتر نهم - جمهوریت

لینک دانلود

منبع: فاطر سبز

/ 0 نظر / 10 بازدید