مرکز مستند سفیر

0. مستند شهید روشن "ترور مصطفی احمدی روشن خوب اینو که دیدم"

شهیدِ روشن

2. تیزر میراث آلبرتا "اینم که ظهر دیدم"

3. تیزر مهار نشده "اه این مستندیه که شبکه 3 پخش کرد چه جالب"

4. تیزر یزدان تفنگ ندارد "اینم که دیدم ولی نه بازم باید ببینمش"

5. تهران ساعت 13 "نه اسمش کمین ه -  اینو ندیدم جالب بود"

  کمین

6. تیزر دوپینگی ها "ای بابا اینم که تیزره"

7. دوپینگی ها "آهان خودشه"

و تازه پایان دوپینگی ها بود که دیدم نه بابا این گروه سایت دارن.

www.SafirClip.com

این سایت هم شد لینک دوستان. کارشون واقعاً درسته ایناهم مثل نصرTV مستنداتشون رو برای دانلود گذاشتن بابا ایول الله.

پی نوشتههه: البته بماند که قبل از این مستند ها ضلع غربی ساختمان پزشکان رو هم دیدم. :)

/ 0 نظر / 8 بازدید