55 نکته از توصیه‌های پیامبر(ص) برای ورود به ماه رمضان

11-  در این ماه بیشتر صله رحم نمایید.
 
12-  زبان خود را از گفتار ناپسند و زشت نگهدارید.
 
13- از آنچه خدا بر شما حلال نکرده است، چشمانتان را ببندید و آن چه را که شنیدنش بر شما حلال نیست، گوش ننمایید.
 
14- به یتیمان مهر و محبت کنید تا بر یتیمان شما مهرورزند.
 
15- از گناهانتان توبه کنید.
 
16- به هنگام نماز، دو دست خود را به دعا به پیشگاه خدا بلند کنید که آن لحظه‌ها بهترین لحظه‌هاست.
 
17- خداوند در آن لحظات با مهر و لطف بر بندگان می‌نگرد و اگر از او درخواست کنند، جواب می‌دهد و وقتی او را بخوانند، لبیک می‌گوید و دعای آنان را اجابت می‌کند.
 
18- ای مردم! جانتان در گروه اعمال شماست، با طلب مغفرت از خدا، آزادش کنید و شانه‌های شما از وزر و وبال گناه و زشتی‌های سنگینی می‌کند، با سجده‌های طولانی، آن وزر و وبال را سبک کنید.
 
19- ای مردم! هر کسی از شما روزه‌دار مؤمنی را افطار دهد، چنان است که گویا بنده‌ای را آزاد کرده، و خداوند از لغزش‌های گذشته‌اش می‌گذرد. «یکی عرض کرد! ای رسول خدا، همه ما قدرت افطاردادن و سیرکردن شکم افراد را نداریم. پیامبر فرمود: با پاره‌ خرما، و مقداری آب، آتش را از خود دور کنید.»
 
20-  ای مردم! اگر کسی در این ماه اخلاق خودش را نیکو و اصلاح کند، جواز عبور از پل صراط برای او خواهد بود.

21- آن کسی که در این ماه بر زیردستان خود آسان گرفته و سخت گیری نکند، خداوند حساب را بر او آسان می‌گیرد.
 
22- کسی که در این ماه مردم از شرش در امان باشند، خداوند در قیامت غضب خود را از او باز می‌دارد

23- و کسی که یتیمی را نوازش نماید، در قیامت مورد نوازش خداوند خواهد بود.
 
24 - و کسی که صله رحم کند، خداوند رحمتش را در قیامت بر او فرومی‌فرستد.
 
25-  و کسی که قطع رحم کند، خداوند رحمتش را در قیامت از او دور دارد.
 
26- و کسی که یک نماز مستحبی به قصد اطاعت و بندگی به جا آورد، خداوند برآت آزادی از آتش جهنم را برای او صادر می‌کند.
 
27-  و کسی که یک واجب را انجام دهد ثواب 70 واجب به او داده می‌شود.
 
28-  و کسی که در این ماه بر من زیاد درود فرستد، خداوند کفه میزان عمل نیک او را در قیامت سنگین می‌کند.
 
29- و کسی که یک آیه در این ماه از قرآن تلاوت کند، پاداش یک ختم قرآن را خواهد داشت.
 
30-  ای مردم، درهای بهشت در این ماه باز است، از خدا درخواست کنید که آن را بر روی شما نبندد.
 
31-  و درهای جهنم بر روی شما بسته است، از خداوند بخواهید که آن را بر روی شما نگشاید.
 
32-  و شیطان در این ماه درغل و زنجیر است، از خداوند بخواهید که آن را بر شما مسلط نکند. « امیرالمؤمنین گفت: از جا برخاستم و عرض کردم: ای رسول خدا، کدام عمل در این ماه ارزشمند‌تر است؟ فرمود: ای ابالحسن،

33- ارجمندترین عمل در رمضان آن است که انسان از آن چه خدا حرام کرده است، دوری جوید.
«آن گاه گریه کرد. عرض کردم: چه چیزی باعث گریه شما شد؟   فرمود: علی جان، گریه من برای این است که در این ماه در حالی که به نماز ایستاده‌ای فرق سرت به دست شقی‌ترین انسان شکافته می‌شود، و محاسن شریف تو خضاب می‌گردد. امیرالمؤمنین عرض کرد: ای رسول خدا، آیا دین من سالم است؟  رسول خدا فرمود: آری، در سلامت کامل دینی قرار داری. سپس فرمود: یا علی، قاتل تو، قاتل من است، و کسی که بر تو غضب کند بر من غضب کرده است. و کسی که به تو دشنام دهد به من دشنام داده است، تو برای من به منزله جان من هستی، روح تو از روح من است و طینت تو از طینت من است. خدای تبارک و تعالی، من و تو را آفرید و انتخاب کرد. مرا برای نبوت و پیامبری، و تو را برای امامت امت اسلامی اختیار کرد، و هر کسی امامت تو را انکار کند،در حقیقت منکر نبوت من شده است.»
 منبع: بحار/ ج96/ص157 و 358؛ عیون أخبار الرضا/ ج1/ص295

/ 0 نظر / 7 بازدید