دغدغه های فرهنگی | مقاومت

مبادا بگذارید دشمن، که حالا به هر دلیل از امکاناتی برخوردار است – یا خودی بد عمل کرده یا دشمن سرمایه گذاری زیادتری در این مقوله می کند؛ والا آن چرب و چیلی که شما در سفره آن ها می بینید، از کجاست؟ چگونه ممکن است تأمین شود؟ لابد جناحی، روی آن سرمایه گذاری می‌کند. حالا هر که هست، این خودش نشان دهندة اهمیت بیشتر قضیه است –فضا را طوری برای ما بسازد که ما احساس کنیم گویا ناچاریم دنبال او حرکت کنیم!-

پایبندی به اصول، آن چیزی است که در یک جهاد حقیقی شرط لازم است. اول تا آخر بایستی  پایبند بود. امام (رضوان الله تعالی علیه) حکیم واقعی بود. ما، در معنای حکمت و تفسیر حکمت، چه در آثار فلسفی و چه در آثار اسلامی، مطلب ها دیده ایم. لکن تجسم این حکمت را در امام دیدیم. حکیم کسی است که حرف آخر را، که ما با مقدماتی باید به آن برسیم، در همان اول، با یک جملة خیلی کوتاه بیان می کند و یک قاعدة کلی به دست انسان می دهد. ایشان بارها و بارها، در جاهای مختلف گفتند –همة شما هم قاعدتاً شنیدید- که ما برای تکلیفمان کار می کنیم. ما برای وظیفه مان کار می کنیم. ما حتی برای نتیجه هم کار نمی کنیم. ببینید این حرف چقدر حکمت آمیز است! خیلی خب، حالا ما دلمان می خواست فیلم مان پرفروش شود که جوانان استفاده کنند. فیلم با این ترفند پرفروش تر خواهد شد و بیشتربه نتیجه خواهیم رسید که گوشه ای از آن جاذبة جنسی را ما هم به شکل نجیبانه تری، وسط بیاوریم. نتیجه بیشتر مطلوب می شود. اما آیا این تکلیف است؟ تکلیف این است؟ نه؛ تکلیف این نیست. تکلیف این است که ما اصلی را که به آن اعتقاد پیدا کردیم، پای آن را امضا کردیم، با خون هم امضا کردیم، رها نکنیم.

هشت سال جنگ بود. شوخی که نیست! ما برای چه این همه در مقابل دشمن مقاومت کردیم؟ دشمن از ما چه می خواهد که این طور فشار وارد می کند؟ اینکه دیگر جای ابهامی ندارد. پای این فکر و پای این بلی را –در روز الست، بلی گفتی*- با خرید هزاران بلا امضا کردند و خودتان بیشتر از همه باید پای این اصول بایستید. باید مقاومت کرد. البته من قبول دارم که مقاومت سخت است و عدة کمتری آن را بر می تابند، اما این عدة کمتر، همان کسانی هستند که «کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله».** و شما آنهایید. در این، شک نداشته باشید. در این هیچ تردید نداشته باشید. این گونه است که فئه قلیله از فئه کثیره، که دارای این ویژگی، این خصوصیت و این پایداری نباشد، جلوتر خواهد رفت و بیشتر غلبه خواهد کرد. باید راه را به طور مستقیم دنبال کرد و در صراط مستقیم ماند.

*در روز الست بلی گفتی ... امروز، به بستر لا خفتی. شیخ بهایی

**سوره مبارکه بقره / آیه 249 - «... چه بسا گروه اندکی که به توفیق خدا بر گروه بسیاری پیروز شدند...»

دغدغه های فرهنگی ص 128 و 129 – امام خامنه ای 4/11/71

/ 0 نظر / 7 بازدید