ویژگیها و مؤلفه های دهگانه اقتصاد مقاومتی

در حضور جمعی از مسئولان دستگاههای مختلف، فعالان اقتصادی، و مدیران مراکز علمی و رسانهای و نظارتی

امام خامنه ای - 92/12/20
ویژگیها و مؤلفه های دهگانه اقتصاد مقاومتی

تصویر در ابعاد A4 - حجم 1.33 مگابایت - دانلود

1.  نکته ی اول مسئلهی ایجاد تحرک و پویایی در اقتصاد کشور و بهبود شاخصهای کلان است؛

2.  دوم، توانایی مقاومت در برابر عوامل تهدیدزا است

3.  [نکتهی] سوم، تکیه بر ظرفیتهای داخلیاست

4.  نکتهی چهارم، رویکرد جهادی است

5.  نکتهی پنجم، مردممحوری است

6.  مسئلهی ششم امنیت اقلام راهبردی و اساسی است؛ در درجهی اول غذا و دارو

7.  نکتهی هفتم، کاهش وابستگی به نفتاست

8.  موضوع هشتم، مسئلهیاصلاح الگوی مصرف است؛

9.  نکتهی نهم، فسادستیزی است؛

10.نکتهی دهم از مؤلفههای سیاستهای مقاومتی، مسئلهی دانشمحوری است.

 بیشتر....

اینفوگرافیک | اقتصاد مقاومتی چه چیزی نیستاینفوگرافیک | اقتصاد مقاومتی چه چیزی نیست

جلسه تبیین سیاست‌های اقتصاد مقاومتیجلسه تبیین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

/ 0 نظر / 107 بازدید