سیاست ما عین دیانت و دیانت ما عین سیاست

سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین سیاست ماست - که مرحوم مدرّس حرف درستى زد و امام آن را تأیید کرد - معناى واضحى دارد؛ اما یک روى دیگرش این است که سیاست ما باید دیندارانه و پرهیزگارانه باشد. هر کار سیاسى‌اى خوب نیست. بعضى کسان هستند که به کار سیاسى، فقط مثل یک کار سیاسى‌اى که هیچ گرایشى به دیندارى ندارد، نگاه مى‌کنند. هدف این است که این کار، سیاسى پیش برود. این درست نیست؛ کار سیاسى باید متدیّنانه باشد. همه چیزهایى که در شرع حرام است، به توانِ دو در کار سیاسى باید مورد توجّه قرار گیرد و معتبر شمرده شود. کار سیاسى باید به دور از بى‌پروایى باشد.

امام خامنه ای

دیدار رئیس جمهوری و اعضاى هیأت دولت‌
۱۳۸۰/۰۶/۰۵

سیاست ما عین دیانت ما و دیانت ما عین سیاست ما

ابعاد تصویر A4 - حجم 1.11 مگابایت (دانلود)

/ 0 نظر / 139 بازدید