سرودخوانی هزاران اصفهانی: لبیک لبیک، سید علی جان

آنانکه الله گفته و ثم استقاموا
باشد ملائک یارشان از جانب هو
شد شرط ایمان بندگان را استقامت
ان تنصرالله وعده ی فتح  است و نصرت
الله الله، نصر من الله، نصر من الله

بار دگر هنگام و فصل انتخاب است
نقش تمام دشمنان نقش بر آب است
هیهات منا الذله ما ذلت گریزیم
با استقامت با شیاطین می ستیزیم
هیهات هیهات، منا الذله، هیهات هیهات

این رمز پیروزی ما بر دشمنان است
این انتخاب اصلح ایرانیان است
اصلح در این میدان بود الحق جلیلی
آماده بهر یاری مستضعفان است
اصلح جلیلی، اصلح جلیلی، اصلح جلیلی

رزمنده ی جانباز ما، یار ولایت
اینک زره پوشیده است در راه عزت
بر روی بد خواهان زنیم پیوسته سیلی
آشفته کرده خواب دشمن را جلیلی
اصلح جلیلی، اصلح جلیلی، اصلح جلیلی

ما در حماسه ی سیاسی سرفرازیم
با رای خود ایران فردا را بسازیم
شکر خدا ما رهبری فرزانه داریم
بر عهد و پیمانی که بستیم پایداریم
لبیک لبیک، سید علی جان، سید علی جان

یا حجه ابن العسگری در انتظاریم
تا ریشه ی کفار را از بن بر آریم
کن تکیه بر دیوار کعبه یا بن زهرا
بهر ظهور حضرتت لحظه شماریم
یا حجه ا… عجل ظهورک، عجل ظهورک

دانلود فیلم

منبع: ستاد مردمی دکتر سعید جلیلی (حیات طیبه)

/ 0 نظر / 8 بازدید