دست سازندگان بازی پرندگان خشمگین را حتماً می بوسم.

آقایی که اسمش کاظمه

که از بس که خشم خودشون رو فرو می بردند لقبشون کاظم شد.

یعنی فرو برنده خشم

کنیه شون هم ابوالحسن نام پدرشون جعفر(ع) و نام مادرشون حمیده

 

بیشتر بدانید:

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=458

 

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=211645

 

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=211642

/ 0 نظر / 7 بازدید