ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا

عکس: دیدار جمعی ازشاعران‎ با رهبرمعظم‎ انقلاب‎ اسلامی 1383/8/8

ما سایش و فرسایش پیدا می کنیم. دل و جان ما در برخورد با حوادث روزمرة زندگی، به طور دائم در حال فرسایش است. باید حساب این فرسایش ها را کرد و جبران آن را با وسایل درست پیش بینی نمود، والّا انسان از بین خواهد رفت. ممکن است انسان از لحاظ مادی و صوری، تنومند و فربه بشود، اما اگر به فکر جبران این سایش‌ها نباشد، از لحاظ معنوی نابود خواهد شد. قرآن می فرماید:«ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیه الملائکه». ربناالله، یعنی اعتراف به عبودیت در مقابل خدا و تسلیم در مقابل او. این چیز بزرگی است، اما کافی نیست. وقتی می گوییم ربناالله، برای همین لحظه ای که می گوییم، خیلی خوب است، اما اگر ربنا الله را فراموش کردیم، ربنا اللهِ امروز ما دیگر برای فردای ما کاری صورت نخواهد داد. لذا می فرماید ثم استقاموا، پایداری و استقامت کنند و در این راه باقی بمانند. این است که موجب می شود تتنزل علیهم الملائکه، و الّا با یک لحظه و یک برهه خوب بودن، فرشتگان خدا بر انسان نازل نمی‌شوند، نور هدایت و دست کمک الهی به سوی انسان دراز نمی شود و انسان به مرتبة عباد الصالحین نمی‌رسد. باید این راه را ادامه داد و در این راه باقی ماند؛ ثم استقاموا. اگر بخواهید این استقامت به وجود آید، باید به طور دائم مراقبت کنید که این بار مبنای معنویت از سطح لازم پایین نیفتد.

کتاب دغدغه های فرهنگی- بیانات امام خامنه ای  81/7/17

/ 0 نظر / 10 بازدید