مستند سالهای هسته ای | برنامه ثریا

 

3

دریافت مستند با کیفیت خوب(منبع):

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

بخش چهارم (پایانی)

 

دریافت مستند با کیقیت متوسط:

بخش اول

بخش دوم (پایانی)

 

دریافت مستند، مناسب برای تلفن همراه

---------------------------------------------- 2 شطرنج با گرگها + دانلود با کیفیت های متفاوت (منبع)

دانلود مستند با کیفیت خوب:

بخش اول

بخش دوم

 

دانلود مستند با کیفیت عالی:

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

بخش چهارم

 

دانلود کلیپ انتهایی با کیفیت

......................................................................

1 از هیروشیما تا لوزان+دانلود با کیفیت خوب (منبع)

دریافت بخش اول با کیفیت خوب

دریافت بخش دوم با کیفیت خوب

 

 

/ 0 نظر / 39 بازدید