تبیین «۱۲ گام جهادی برای تحقق حماسۀ اقتصادی»

1«حمایت از کشاورزی»،

در جیرفت، اولین گام جهادی برای حماسۀ اقتصادی را اعلام کرد: «حمایت از تولید کشاورزی». دکتر جلیلی گفت: در جایی که زمینهای حاصلخیز جنوب استان کرمان وجود دارد، چرا باید ۱۱ هزار میلیارد تومان صرف واردات محصولات کشاورزی و دامی شود؟ او افزود: اگر این یازده هزار میلیارد تومان را به مردم جنوب استان کرمان بدهند، قطعا خواهند توانست هم مشکل بیکاری خود را حل کنند و هم برای صدها نفر دیگر در کشور شغل ایجاد کنند.

2«حمایت از تولید»،

در جمع مردم کرمان در «خانۀ شهر» : اگر از ظرفیتها استفاده شود، می توان ادارۀ یک کارخانه را به یک جوان ۲۱ساله سپرد؛ همانطور که در زمان جنگ یک جوان ۲۱ساله می توانست یک گردان را فرماندهی کند. به گفته وی، اگر قرار باشد از ظرفیتها استفاده شود، به جای آنکه مردم دنبال گرفتن مجوز یا موافقتهای اداری برای یک کار تولیدی باشند، باید دولت به دنبال مردمی که استعداد تولید دارند، بدود؛ یا دستکم مانعی بر سر تولید نباشد.

3«شفافیت اقتصادی»،

در جمع مردم کرمان در «خانۀ شهر» :بسیاری از مفاسد اقتصادی به خاطر عدم شفافیت اقتصادی است. به گفتۀ وی، اگر شفافیت اقتصادی نباشد، معلوم نیست چه کسی چه فعالیت و درآمدی دارد و چنان که مشاهده شده، یک نفر با مجوزی که به نام یک پیرزن سادۀ روستایی صادر شده، توانسته درآمدهای کلان داشته باشد و از پرداخت مالیات هم فرار کند. دکتر جلیلی یکی از لوازم شفافیت اقتصادی را تشکیل بانک اطلاعات اقتصادی ذکر کرد و گفت: وقتی کارگران و کارمندان با اندک حقوق خود مجبورند مالیات بپردازند، نباید کسانی وجود داشته باشند که با درآمدهای بسیار بالا، هرگز مالیات ندهند.

4«شکستن انحصار»،

در حسینیۀ نجارهای رفسنجان: انحصار در هر زمینه -ازجمله تولید و فعالیتهای اقتصادی- جلوی بروز سایر استعدادها را می گیرد. او افزود: همانطوری که دفاع مقدس در انحصار کسی نبود و ورود «همه» به عرصۀ دفاع پیروزی ها آفرید، در عرصۀ تولید و فعالیت اقتصادی هم نباید هیچ انحصاری وجود داشته باشد. دکتر جلیلی گفت: حمایتها از بخش تولید هم، نباید منحصر به عدۀ محدودی شود و همۀ مردم باید بتوانند در تولید یا صادرات دست داشته باشند. این کاندیدای انتخابات یازدهم ریاست جمهوری افزود: در عرصۀ بین المللی هم نباید انحصار وجود داشته باشد و ایران با قدرتش توانست یکی از کشورهای صاحب انرژی اتمی باشد.

5«سفر وزارتخانه ای»

در مسجد ارشاد اهواز: سفرهای استانی به این دلیل صورت می گیرد که وقتی قطار دولت خراب یا کند است، مردم را با وسیلۀ دیگری به مقصدشان برساند؛ اما بهتر این است که با «سفر وزارتخانه ای» معایب این قطار شناخته و اصلاح شود تا دیگر نیازی به سفرهای وزارتخانه ای نباشد.

6«قطع وابستگی به نفت»، 

در مسجد ارشاد اهواز توضیح داد، نفت باید برای ایران قدرت بیاورد؛ نه آنکه کشور را وابسته کند. نفت ایران امروز به جای آنکه فرصتی برای پیشرفت بوده باشد، تبدیل به تهدید شده و علاوه بر آنکه کشور را در تولید تنبل کرده، ابزاری برای اعمال فشار قدرتها بر ایران شده است.

منبع: ستاد مردمی حیات طیبه

/ 0 نظر / 8 بازدید