این محبتها که چیزی نیست قربان شما

داشتم با دوستم (مهدی طهماسبی دزکی) مصاحبه آقا رو هنگام مرخص شدن از بیمارستان‌ می دیدیم تا رسید به اینجا که فرمودند: "...جسم سالم است ولیکن دل و روح، سنگین‌بارِ از حجم عظیم محبّتها و ملاطفتها و تلطّفهایى که در این مدّت نسبت به من صورت گرفت؛..."

که یهو دوستم پرید و یک کاغذ برداشت و نوشت:

" این محبتها که چیزی نیست قربان شما "

و در ادامه کاملش کرد:

باتنی سالم دلی سرشار از مهر وامید

گشته چون شکر خدا پایان درمان شما

ای سبکبار ولایت مسند ای شوق بهار

لحظه های عشق می آید به سامان شما

صدهزاران جان فدایت ای که جان عالمی

این محبتها که چیزی نیست قربان شما

93/6/24

مهدی طهماسبی دزکی

 

منم به نظرم رسید که این شعر باید پوستر بشه و شاه بیتش

صدهزاران جان فدایت ای که جان عالمی/ این محبتها که چیزی نیست قربان شما

بیشتر تو چشم بیاد.

/ 0 نظر / 43 بازدید