آقای دکتر احمدی نژاد خدا قوت

یک نکتهى دیگر هم که در مورد این دولت در طول این هشت سال مورد نظرم بود و بارها هم به آن اشاره کردم، این است که این دولت بحمدالله توانست شعارهاى انقلاب را سر دست بگیرد و به آنها افتخار کند و آنها را در جامعه مطرح کند.

... هرچه شعارها پرمغز و جذاب و واقعى و براى مردم مفهوم و ملموس بود، کمک آن به پیشرفت انقلاب بیشتر شد

.... این دولت این شعارها را مطرح کرد، برجسته کرد، سر دست گرفت، به آنها افتخار کرد؛ در مجامع جهانى، احساس شرم از انگیزههاى انقلابى و از اهداف انقلابى و از شیوههاى انقلابى نکرد؛ این خیلى کار بزرگى بود.

«و اعلم انّ امامک طریقا ذا مسافة بعیدة و مشقّة شدیدة و انّه لا غنى لک فیه عن حسن الارتیاد قدّر بلاغک من الزّاد مع خفّة الظّهر»(نهجالبلاغه، نامهى ۳۱)

این جزو وصایاى امیرالمؤمنین به امام حسن مجتبى (علیهالسّلام) است

لذا شما در دعاى شریف کمیل - که باز از امیرالمؤمنین (علیهالسّلام) است - ملاحظه میکنید: «و هب لى الجدّ فى خشیتک»؛(۴) دعا میکند، از خداى متعال میخواهد که خشیت ما در مقابل پروردگار، یک خشیت جدى باشد؛ از ظاهر قلب و همین احساسات زودگذر و ناشى از عوارض زندگى نباشد؛ به معناى واقعى کلمه، انسان در مقابل پروردگار احساس خشیت کند.

اولاً بدان چه لازم دارى براى عبور از این راه. در پاسخ اینکه ما چه لازم داریم، خودشان بیان کردند: اجتناب از محرّمات و انجام واجبات.

بنابراین اگر از محرّمات اجتناب کردیم و واجبات را انجام دادیم، این همان پرواز مورد نظر را براى من و شما ممکن و فراهم میکند؛ چیز بیشترى لازم نیست. بعضىها دنبال برخى از خصوصیاتند؛ کسى را پیدا کنند، از او ذکرى بگیرند، از او ریاضتى فرا بگیرند. اینها لازم نیست؛ ریاضت شرعى، مشخص است. اگر همین نمازها را بخوانیم، درست بخوانیم، بوقت بخوانیم، ارکانش را درست بهجا بیاوریم، با توجه بخوانیم، یا روزه را درست بگیریم - همین واجبات و فرائضى که در اختیار ما است - همینها انسان را پرواز میدهد.

توصیهى دوم هم اینکه فرمودند: «مع خفّة الظّهر»؛ بار دوش خودت را سبک کن. ماها که بارهاى سنگینى را بر دوش گرفتیم، امیدواریم انشاءالله خداى متعال توفیق دهد که بتوانیم این بارها را حمل کنیم. اگر شماها انشاءالله بتوانید این بارها را حمل کنید و بسلامت به منزل برسانید، اجر فراوانى هم خواهد داشت. یعنى این مسئولیتهاى سنگین همچنان که دغدغهى فراوانى براى خود انسان ایجاد میکند، اما از آن طرف هم اگر خوب انجام بگیرد، فضیلت بسیارى خواهد داشت.

عکس یادگاری دولت دهم با امام خامنه ای

/ 1 نظر / 11 بازدید
فرزندان روح ا...

سلام .پولهایی که رهبری به زندانیان نیازمند میدهند را از کجا می اورند رهبر که به قول شما حقوق هم نمیگیرد؟اونوقت اگه پول خمسها باشه که نباید به اسم رهبر گفت و اگه هم حتی مال خودش باشه هم گفتنش به خاطر ریا شدن جایز نیس چرا تلوزیون انرا میگوید؟من میخواهم بدانم دلیل رسانه ها از گفتن کمک 120 ملیونی رهبر به زندانیان چیست؟چه مملکتی است که پول را ازجیب فقیر درمی اورند و باز انرا با منت و تبلیغ برای منافع خود به فقیر میدهند؟