بسیج مظهر عظمت ملت و نیروی کارآمد درونی کشور

بسیج مظهر عظمت ملت و نیروی

کارآمد درونی کشور ما است.

امام خامنه ای

بیانات در دیدار پنجاه هزار فرمانده بسیج سراسر کشور
۱۳۷۷/۰۲/۰۷

بسیج مظهر عظمت ملت

ابعاد تصویر A4 - حجم 1.13 مگابایت (دانلود)

بیشتر:

....پوستر....

مایه جلب احترام و محبت باشیدمایه جلب احترام و محبت باشید

/ 0 نظر / 35 بازدید