لطفاً رأی ندهید

فلش 4 مجموعه ویدئوهای تولیدی «گروه فرهنگی رسانه ایی آفتاب» که درباره انتخابات می باشد تقدیم کاربران می شود.

 دانلود 2انیمیشن «در آن سوی میزها چه کسانی منتظر شما هستند؟» با فرمت wmv : با کیفیت معمولی - با کیفیت خوب.

دانلود 2ویدئوی «لطفا رای ندهید! شماره 1» با فرمت wmv : با کیفیت معمولی - با کیفیت خوب.

دانلود 2انیمیشن «لطفا رای ندهید! شماره 2» با فرمت wmv : با کیفیت معمولی - با کیفیت خوب.

دانلود 2انیمیشن «لطفا رای ندهید! شماره 3» با فرمت wmv : با کیفیت معمولی - با کیفیت خوب.

دانلود 2انیمیشن «امنیت انتخابات» با فرمت wmv : با کیفیت معمولی - با کیفیت خوب.

دانلود 2انیمیشن «این روزهای انتخابات» با فرمت wmv : با کیفیت معمولی - با کیفیت خوب.

منبع: فتیان

/ 0 نظر / 7 بازدید