گله از گرگ حامد زمانی + زیرنویس فارسی

آی چوپان! حذر از خواب که تاوان نتوان

چشم بستی! گله از گله گرگان نتوان 

 

گرگ، گرگ است اگر اخم اگر لبخند است

بی‌طمع نیست سلامش هنرش ترفند است 

 

غرب آنجاست که خورشید، نهان می‌خواهد

مرگ هنگامه آتش‌نفسان می خواهد 

 

گله از گله گرگان نتوان

چشم بستی! گله از گله گرگان نتوان

 

مام میهن پسرش را به جهان می خواهد

مار بر دوش کهن، مغز جوان می خواهد 

 

تا جهان سفره ضحاکی خونخواران است

مادران را چه امان از هوس ماران است؟ 

 

این دلیری است که دلواپس مادر باشید

در بر دشمن خونخوار دلاور باشید 

 

گرگ، گرگ است اگر اخم اگر لبخند است 

بی‌طمع نیست سلامش هنرش ترفند است 

هنرش ترفند است

 

گله از گله گرگان نتوان

چشم بستی گله از گله گرگان نتوان

 

صف به صف در کف دشمن همه جام زهر است 

با تو اما می خمخانه خرم شهر است 

 

در تن این وطن از روح خدا تا جان است 

یک جهان منتظر پرچمی از ایران است 

 

همت افزون کن و چون کاوه جهان آرا باش 

تاج ضحاک به خاک افکن و پا برجا باش

 

پا بر جا باش

/ 1 نظر / 35 بازدید
زینلیان

مطلب جدید با عنوان باغ موزه دفاع مقدس تهران؛ روح فدای کالبد مدرن