مدیریت اجرایی راهبردی دکتر سعید جلیلی

دکتر جلیلی در این نماهنگ درباره شبهه عدم سابقه اجرایی خود پاسخ میگوید.

سابقه اجرایی را باید تعریف کنیم که در چه سطحی است؟ یک وقتی است سابقه در سطح عملیاتی داریم، یک وقت در سطح راهبردی داریم. رییس جمهور کسی است که بتواند در سطح راهبردی مدیریت اجرایی داشته باشد.

شورای عالی امنیت ملی به دلیل وظایفی که در قانون اساسی برای آن تعریف شده، چون ناظر به مباحث و حوزه هایی است در عرصه های مختلف سیاسی اقتصادی فرهنگی نظامی، باید تدابیری را انجام بدهد که البته چون مربوط به حوزه امنیت ملی است خیلی از آنها رسانه ای نمیشود.

شاید اگر بخواهم اغراق نکنم مثلا موضوع هسته ای که ما در شورای امنیت ملی انجام میدهیم –به جز در مواقعی که گفتگو انجام میشود – فقط ۵ درصد مطلع بشوند. کارهای بسیار اساسی و جدی دیگری هست که وظیفه شورای عالی است که در آنجا شما باید جلساتی را ترتیب بدهید، وزرا را دعوت کنید، فرماندهان نظامی را دعوت کنید، و بحث های مختلف را مدیریت کنید.

به هرحال در ۴- ۵ سال گذشته در حوزه های مختلف از جمله بحث اقتصاد و مسائل مختلف این مباحث بوده….

 

دریافت فیلم با حجم ۵.۷ مگابایت

منبع: ستاد مردمی حیات طیبه چهارمحال و بختیاری (دانشجویی)

/ 0 نظر / 7 بازدید