عظمت از خردسالی تا جوانی | امام جواد (علیه السلام)

امام جواد علیه‌السّلام - امامى با آن همه مقامات، با آن همه عظمت - در بیست‌وپنج سالگى از دنیا رفت. این نیست که ما بگوییم؛ تاریخ مى‌گوید؛ تاریخى که غیر شیعه آن را نوشته است. آن بزرگوار، در دوران جوانى و خردسالى و نوجوانى، در چشم مأمون و در چشم همه، عظمتى پیدا کرد. اینها چیزهاى خیلى مهمّى است؛ اینها مى‌تواند براى ما الگو باشد.

امام خامنه ای- بیانات در دیدار با جمعی از جوانان

۱۳۷۷/۰۲/۰۷

دانلود پوستر  A4 - حجم 1.42 مگابایت (دانلود)

---------------پوستر--------------

انسان ۲۵۰ ساله | امام جواد علیه‌السلام، نشانه مقاومتانسان ۲۵۰ ساله | امام جواد علیه‌السلام، نشانه مقاومت

---------------صوت---------------

انسان ۲۵۰ ساله | امام جواد علیه السلام، نشانه مقاومتانسان ۲۵۰ ساله | امام جواد علیه السلام، نشانه مقاومت

/ 0 نظر / 58 بازدید