الفبای ایمان

عنوان این پست مربوطه به کلیپی که توی سایت khamenei.ir گذاشته شده و در مورد اهتمام ورزیدن مسئولین به امر پرورش کودک و نوجوانه.

این کلیپ از 3 سخنرانی امام خامنه ای(مدظله) و یک سخنرانی امام خمینی(رضوان الله علیه) و همچنین سرودی به نام معرفت مدرسه گردآوری شده. "شما هم بشنوید"

الفبای ایمانالفبای ایمان

بچه‌ى شما در آغوش شما، در مدرسه‌ى شما، در کتابخانه‌ى کانون و جلوِ روى شماست و شما براى او فکرهایى، آینده‌اى و امیدوارى‌اى دارید. ناگهان مشاهده مى‌کنید دسترسى یک نفر که حداقل بیگانه است - شما با این بچه خویشاوندید، شما معلّمش، پدرش، یا مربّیش هستید؛ لیکن او بیگانه و بى‌علاقه به سرنوشت این بچه است - به این بچه، از راه همین کالاهاى فرهنگىِ متداول و رسانه‌هاى گوناگون خبرى و فرهنگى، بیشتر از شماست! این، جاى نگرانى است و امروز این وجود دارد؛ چه من و شما بخواهیم، چه نخواهیم!

نتیجه چیست؟ این است که ما باید گردشِ کار را تُندتر کنیم. ما باید بیشتر تلاش کنیم و مى‌توانیم.

۱۳۷۷/۰۲/۲۳

بیانات در دیدار مسئولان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

 

 یک نکته‌اى که در ضمن مطالب این دوستان هم بود، ذهن بنده هم همواره خیلى متوجه به آن است، این است که ما در درجه‌ى اول باید به ساختن و پرداختن شکل روحى کودکانمان اهتمام بورزیم.

۱۳۹۱/۰۷/۲۰

بیانات در دیدار معلمان و اساتید دانشگاه‌های خراسان شمالى‌

 

سعى کنید بچه‌ها را با ایمان کنید؛ ایمان به خدا، ایمان به حقیقتِ مطلق و ایمان به اسلام. اگر این بچه‌ها باایمان پرورش پیدا کردند و شما توانستید بذر ایمان را در دلشان بکارید، در آینده مى‌شود از آنها هر شخصیت عظیمى ساخت و براى هر کارى مناسبند.

اگر این عنصر را در آنها نداشته باشیم، براى هیچ کارى مناسب نیستند؛ هرچه بشوند، نامطمئنّند.

۱۳۷۷/۰۲/۲۳

بیانات در دیدار مسئولان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

 

 

فکر و ذکر ما تلاش / قلبمان پر از امید / کیف و دفتر و کتاب / برگ های رو سفید / درس مهر و یک دلی / وحدت و یکی شدن / حس من شکفتن است / حرف تازه ای بزن / مدرسه شبیه باغ / غنچه های تازه ما / درس زندگی بده باغبان آشنا

دانلود سرود

 

این نوجوان ممکن است فردا کسى مثل امام بزرگوار ما بشود، ممکن است یک مصلح اجتماعى بشود، ممکن است یک دانشمند برجسته بشود، ممکن است یک انسان صالح و والا بشود.

۱۳۹۱/۰۲/۱۳

بیانات در دیدار جمعی از معلمان سراسر کشور

 

امام خمینی(رضوان الله)

ممکن است در بین همین ده نفر، همین پنجاه نفر که شما تعلیم می‌دهید یک شخصی پیدا بشود که بعدها یک مقام عالی داشته باشد، رئیس جمهور یک مملکت بشود، نخست وزیر بشود، مراتب عالیه کشور دست او بیاید. چنانچه همین یک نفری که پیش شما بوده بعد هم رفته پیش کسان دیگر تا رسیده به آن آخر یک تربیت فاسدی بشود؛

زمان: صبح ۱۰ بهمن ۱۳۵۹ / ۲۳ ربیع الاول ۱۴۰۱.
مکان: تهران، جماران.
موضوع: اهمیت شغل معلم و وظایف معلمان در تربیت شاگردان.
حضار: معلمان تعلیمات دینی سراسر کشور.

جلد ۱۴ - صفحه ۳۴

 

 همین کودک اگر درست تربیت نشد، ممکن است یک هیتلر از آب در بیاید، یک چنگیز از آب در بیاید؛

۱۳۹۱/۰۲/۱۳

بیانات در دیدار جمعی از معلمان سراسر کشور

 

ممکن است همین یک نفر، یک کشور را به باد فنا بدهد.
رضاخان هم یک نفر بود.

زمان: صبح ۱۰ بهمن ۱۳۵۹ / ۲۳ ربیع الاول ۱۴۰۱.
مکان: تهران، جماران.
موضوع: اهمیت شغل معلم و وظایف معلمان در تربیت شاگردان.

حضار: معلمان تعلیمات دینی سراسر کشور.

جلد ۱۴ - صفحه ۳۴


 حقیقتاً باید بگویم که اگر مسؤولان امور فرهنگى کشور بخواهند مسأله‌ى کودک و نوجوان را آن‌چنان که هست، مورد اهتمام قرار دهند، من خیال مى‌کنم خیلى از آنهایى که مسؤولند، از ساعات خوابشان هم خواهند زد تا به این مسأله بپردازند.

۱۳۷۷/۰۲/۲۳ بیانات در دیدار مسئولان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

/ 0 نظر / 7 بازدید