آخرین زمینلرزه های ایران و نواحی مجاور
 

 
نویسنده : ابراهیم وکیلی گندمانی
تاریخ : یکشنبه ٩ تیر ۱۳٩٢
نظرات

پس، تبادل فرهنگی به انتخاب ماست، اما تهاجم فرهنگی به انتخاب دشمن است. تبادل فرهنگی انجام می دهیم تا کامل شویم؛ یعنی فرهنگ خودی را تکمیل کنیم. اما تهاجم فرهنگی انجام می گیرد تا فرهنگ خودی را ریشه کن کند. تبادل فرهنگی از چیزهای خوب است؛ تهاجم فرهنگی از چیزهای بد است. تبادل فرهنگی در هنگام قوت و روزگار توانایی یک ملت انجام می گیرد؛ تهاجم فرهنگی در دوران ضعف یک ملت است.

امام خامنه ای 71/5/21 - کتاب دغدغه های فرهنگی ص 116

برای دیدن تصویر در ابعاد A4 روی آن کلیک کنید


 
 
طراح - عکاس - ساخت کلیپ - بعضی وقت ها شعر هم می گم --- لیسانس نرم افزار کامپیوتر
ابراهیم وکیلی گندمانی